Tìm kiếm tin tức
Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ tỉnh Thừa thiên Huế triển khai 04 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi
Ngày cập nhật 14/07/2021

Ngày 07/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức đoàn công tác do TS. Hồ Thắng – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế làm Trưởng đoàn tham dự buổi họp Hội đồng Khoa học Công nghệ giao trực tiếp tổ chức chủ trì, tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ và thẩm định kinh phí do Trung ương hỗ trợ cho các dự án thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ Khoa học và Công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025” bắt đầu thực hiện từ năm 2022.

Những năm gần đây, tỉnh Thừa Thiên Huế luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc các Chương trình, đặc biệt là Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ Khoa học và Công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025” (gọi tắt là Chương trình NTMN). Ngày 07/6/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 1480/QĐ-BKHCN và 1481/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng các dự án thuộc Chương trình NTMN do Trung ương và uỷ quyền địa phương quản lý, bắt đầu thực hiện từ năm 2022, tỉnh Thừa Thiên Huế được Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ 04 dự án (trong đó, có 02 dự án do Trung ương quản lý và 02 dự án uỷ quyền địa phương quản lý). Cụ thể:

* Dự án NTMN do Trung ương quản lý:

- Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nhân giống, trồng và sơ chế dược liệu Cà gai leo (Solanum hainanense Hance) và Sa nhân tím (Amomum longiligulare T.L.Wu) tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Công Thành chủ trì thực hiện.

- Dự án “Ứng dụng khoa học khoa học và công nghệ xây dựng mô hình nuôi gà thả đồi quy mô nông hộ theo hướng bán thâm canh tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì thực hiện.

* Dự án NTMN uỷ quyền địa phương quản lý:

- Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng và chế biến chuối tỉnh Thừa Thiên Huế” do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì thực hiện.

- Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình ương, nuôi cá tầm (Acipenser spp.) theo chuỗi giá trị tại tỉnh Thừa Thiên Huế” do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì thực hiện.

Ngày 07 tháng 7 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức đoàn công tác do TS. Hồ Thắng – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế làm Trưởng đoàn tham dự buổi họp Hội đồng Khoa học Công nghệ giao trực tiếp tổ chức chủ trì, tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ và thẩm định kinh phí do Trung ương hỗ trợ cho các dự án thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ Khoa học và Công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025” bắt đầu thực hiện từ năm 2022.

Đơn vị chủ trì báo cáo trước Hội đồng Khoa học Công nghệ giao trực tiếp.

Đây là năm đầu tiên tỉnh Thừa Thiên Huế được Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ 04 dự án thuộc Chương trình NTMN. Số lượng dự án được hỗ trợ nhiều nhất trong tất cả các năm, và tổng kinh phí được Trung ương hỗ trợ cho 04 dự án là 9.140.000.000đ.

Thông qua ý kiến của các thành viên Hội đồng Khoa học Công nghệ tư vấn giao trực tiếp và thẩm định kinh phí đã đề nghị các đơn vị chủ trì tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện Thuyết minh, dự toán để triển khai các thủ tục tiếp theo.

Các dự án thuộc Chương trình NTMN được triển khai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian qua đã lựa chọn và chuyển giao được hàng chục tiến bộ Khoa học và Công nghệ vào sản xuất, đào tạo cán bộ kỹ thuật và tập huấn cho hàng nghìn lượt nông dân, xây dựng và nhân rộng hàng trăm mô hình ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ. Với những kết quả đạt được, Chương trình NTMN đã góp phần quan trọng vào giải quyết những vấn đề khó khăn của địa phương, nâng cao trình độ sản xuất, cải thiện cuộc sống của người dân.

Tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và Sở Khoa học và Công nghệ nói riêng sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ các dự án thuộc chương trình NTMN cho các năm tiếp theo. Tiếp tục theo dõi, hỗ trợ quá trình triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình NTMN đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt nhằm tạo ra những “điểm sáng” về ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ vào sản xuất, làm tiền đề cho các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, đưa tỉnh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần của Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Hồ Thanh Chữ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.562.605
Truy cập hiện tại 2.625