Tìm kiếm tin tức
Thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản An Xuân
Ngày cập nhật 16/03/2020

Ngày 13/3/2020, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 685/QĐ-UBND phê duyệt thành lập khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản An Xuân nhằm tăng cường công tác bảo vệ nơi cư trú, tập trung sinh sản, bãi giống, bãi đẻ thủy sản và tổ chức khai thác, sử dụng chung bền vững nguồn lợi thủy sản.

Theo đó, Quyết định quy định rõ: nghiêm cấm hoàn toàn các hoạt động kinh tế làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản tự nhiên và môi trường thủy sinh, bao gồm: khai thác thủy sản (động vật và thực vật thủy sinh), nuôi trồng thủy sản (động vật và thực vật thủy sinh), xây dựng các công trình sản xuất (bao gồm cả công trình nhà ở), chăn thả gia súc, gia cầm vào vùng lõi bảo vệ. Các hoạt động có điều kiện bao gồm hoạt động khai thác thủy sản để nghiên cứu khoa học và hoạt động tiêu diệt thủy sản địch họa trong vùng lõi bảo vệ phải được sự chấp thuận của Chi cục Thủy sản theo quy định của pháp luật, hoạt động giao thông thủy được phép qua lại vô hại nhưng không được dừng tàu thuyền trong vùng lõi bảo vệ và hoạt động du lịch sinh thái được phép khi có sự giám sát của cộng đồng ngư dân địa phương.

Hoạt động trong vùng khai thác, sử dụng chung bao gồm: điều tra, nghiên cứu khoa học về loài thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản; khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản, du lịch giải trí gắn với hoạt động thủy sản theo quy định của pháp luật và tuần tra, kiểm soát việc thực thi pháp luật.

Chi cục Thủy sản được giao trách nhiệm điều phối quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản An Xuân; kiểm tra, giám sát hoạt động của Chi hội nghề cá Tự Nhiên dựa trên nguồn lực chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và các nguồn lực hợp pháp khác. Chi hội nghề cá Tự Nhiên, xã Quảng An, huyện Quảng Điền trực tiếp quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản An Xuân; chịu trách nhiệm bảo vệ, ngăn chặn các hành vi trái pháp luật gây hại vùng lõi bảo vệ và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để xử lý; xây dựng quy chế quản lý, kế hoạch quản lý vùng khai thác - sử dụng chung, trình Ủy ban nhân dân xã Quảng An phê chuẩn trước khi ban hành. Việc khai thác, nuôi trồng trong vùng khai thác, sử dụng chung không trái với các quy phạm pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền, Ủy ban nhân dân xã Quảng An có trách nhiệm quản lý theo thẩm quyền chung về vùng lãnh thổ. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Điền phối hợp với Chi cục Thủy sản quản lý theo thẩm quyền chuyên môn.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Khu bảo vệ thủy sản An Xuân.

HXH (thuathienhue.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.474.451
Truy cập hiện tại 3.224