Tìm kiếm tin tức
Triển khai Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
Ngày cập nhật 04/03/2020

Ngày 03/3/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND về việc triển khai Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020".

Mục tiêu chung của Kế hoạch là nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh về nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ, áp dụng công nghệ quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế để tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Xây dựng và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng. Nâng cao năng suất và chất lượng các sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trong tỉnh, tăng cường khả năng canh tranh của doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Mục tiêu cụ thể là ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với 01 sản phẩm đặc sản Huế; Có 02 mô hình tích hợp về áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất cho các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực dệt may, vật liệu xây dựng, sản xuất thực phẩm, nông nghiệp (01 mô hình áp dụng Tiêu chuẩn ISO 9000 và Công cụ 5S; 01 mô hình áp dụng Tiêu chuẩn ISO 22000 và Công cụ 5S). Có ít nhất 20 doanh nghiệp, cơ sở được hỗ trợ xây dựng ít nhất 20 tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn/hợp quy phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tiêu chuẩn quốc gia; hướng dẫn 05 doanh nghiệp đăng ký mã số mã vạch mới. Có ít nhất 5 doanh nghiệp, cơ sở được hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, thiết bị thuộc các lĩnh vực: dệt may; sản xuất thực phẩm; vật liệu xây dựng; các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ, nông nghiệp; các sản phẩm đặc sản của địa phương. Có 03 doanh nghiệp/ hợp tác xã/cơ sở sản xuất đặc sản Huế (tôm chua, ruốc, Mè xững Huế,...) được hỗ trợ xây dựng và áp dụng các quy trình quản lý tiên tiến về thực hành sản xuất tốt theo Tiêu chuẩn GMP; 02 doanh nghiệp/cơ sở sản xuất sản phẩm chủ lực của tỉnh xây dựng và áp dụng các quy trình quản lý an toàn thực phẩm theo Tiêu chuẩn HACCP/ISO 22000; 01 Hợp tác xã/doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các quy trình quản lý thực hành sản xuất nông nghiệp tốt theo tiêu chuẩn VietGAP. Có trên 200 lượt doanh nghiệp/ hợp tác xã/cơ sở sản xuất được tham dự đào tạo, tập huấn chuyên sâu, hội thảo chuyên đề về các mô hình áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng Việt GAP,...; Cử 02 lượt cán bộ thuộc Ban điều hành và Tổ giúp việc tham dự đào tạo, tập huấn, hội thảo phổ biến mô hình áp dụng hệ thống, công cụ cải tiến năng suất do Trung ương tổ chức.

Nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch là xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm Chả Huế. Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xây dựng 02 mô hình tích hợp về áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất cho các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực dệt may, vật liệu xây dựng, sản xuất thực phẩm, nông nghiệp. Hướng dẫn, tư vấn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xây dựng 20 tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn/hợp quy và đánh giá phù hợp với Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia (đối với sản phẩm nhóm 2), đánh giá phù hợp TCVN và đăng ký mã số mã vạch. Vận động, hỗ trợ 5 đến 7 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đổi mới, cải tiến công nghệ, thiết bị thuộc các lĩnh vực: dệt may; sản xuất thực phẩm; vật liệu xây dựng; các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ, nông nghiệp; các sản phẩm đặc sản của địa phương. Triển  khai các Đề án tư vấn, hướng dẫn xây dựng, đánh giá áp dụng các quy trình quản lý tiên tiến về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường và các công cụ quản lý tiên tiến (ISO 9000, ISO 22000, GMP, 5S, VietGAP, Kaizen, 5S, Lean,...); Tổ chức 1-2 hoạt động truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về các mục tiêu phát triển bền vững và sản xuất tiêu dùng bền vững phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Tổ chức 4 đến 6 khoá đào tạo, tập huấn chuyên sâu, hội thảo chuyên đề về các mô hình áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khỏe nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất cát nhân tạo từ nguồn vật liệu có sẵn, hợp quy các sản phẩm hàng hóa nhóm 2, mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng VietGAP...

Chi tiết xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Khoa
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.474.451
Truy cập hiện tại 3.746