Tìm kiếm tin tức
Tin tức - Sự kiện
Ngày 19/01/2018, tại Hội trường khách sạn Hương Giang, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị tổng...
Trong năm 2017, Thanh tra Sở KH&CN đã tiến hành các hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch góp...
Là phòng chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học, phát...
Đó là nhận xét ví von của Giám đốc Sở KH&CN tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 của Trung tâm...
Đó là đánh giá của lãnh đạo Sở KH&CN tại Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN năm 2017 và kế hoạch năm 2018...
Theo thông lệ, hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức bình chọn các sự kiện KH&CN nổi bật trong...
Nêu 4 yêu cầu chính là tính đổi mới, tính đột phá, thích ứng và tính bền vững trong...
Chiều ngày 12/01, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết và tôn vinh các sản phẩm đạt bình chọn sản phẩm công nghiệp...
Trong năm 2017, khoa học và công nghệ (KH&CN) không chỉ khẳng định vai trò và sức mạnh to lớn trong các lĩnh...
Các Tư lệnh khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh cần thể hiện rõ sự chủ động, không ngồi chờ để tham mưu tư vấn giải...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.430.991
Truy câp hiện tại 281