Tìm kiếm tin tức
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp

Đại hội Đảng bộ Sở KH&CN
 
Tin tức - Sự kiện
 
Hoạt động KH&CN địa phương
 
Hoạt động KH&CN trong nước
 
Hoạt động KH&CN quốc tế
Đó là chủ đề chính của Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa được long trọng diễn ra vào chiều nay (09/6/2020). Đây là đợt sinh...

Tin tức - Sự kiện >> Đại hội Đảng bộ Sở KH&CN
Đó là chủ đề chính của Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công...
Chiều ngày 8/6/2020 tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức phiên trù bị Đại hội...
16 giờ ngày 4/6/2020, diễn ra 02 trận đấu bóng đá giao hữu giữa Liên quân Văn phòng Sở KH&CN và Trung...
Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu...
Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, Công...
Chiều ngày 19/3/2020, Chi bộ Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ...
Sáng ngày 19/3/2020, Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã...
Ngày 18/3/2020, Chi bộ Khối Văn phòng Sở trực thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Đại hội Chi...
Chiều ngày 12/03/2020 tại Hội trường Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học...
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện >> Đại hội Đảng bộ Sở KH&CN
Đó là chủ đề chính của Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công...
Chiều ngày 8/6/2020 tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức phiên trù bị Đại hội...
16 giờ ngày 4/6/2020, diễn ra 02 trận đấu bóng đá giao hữu giữa Liên quân Văn phòng Sở KH&CN và Trung...
Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu...
Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, Công...
Chiều ngày 19/3/2020, Chi bộ Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ...
Sáng ngày 19/3/2020, Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã...
Ngày 18/3/2020, Chi bộ Khối Văn phòng Sở trực thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Đại hội Chi...
Chiều ngày 12/03/2020 tại Hội trường Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học...
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện >> Đại hội Đảng bộ Sở KH&CN
Đó là chủ đề chính của Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công...
Chiều ngày 8/6/2020 tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức phiên trù bị Đại hội...
16 giờ ngày 4/6/2020, diễn ra 02 trận đấu bóng đá giao hữu giữa Liên quân Văn phòng Sở KH&CN và Trung...
Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu...
Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, Công...
Chiều ngày 19/3/2020, Chi bộ Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ...
Sáng ngày 19/3/2020, Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã...
Ngày 18/3/2020, Chi bộ Khối Văn phòng Sở trực thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Đại hội Chi...
Chiều ngày 12/03/2020 tại Hội trường Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.616.505
Truy cập hiện tại 4.523