Tìm kiếm tin tức
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp

Đại hội Đảng bộ Sở KH&CN
 
Tin tức - Sự kiện
 
Hoạt động KH&CN địa phương
 
Hoạt động KH&CN trong nước
 
Hoạt động KH&CN quốc tế
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin tức - Sự kiện >> Hoạt động KH&CN trong nước
Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một...
Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là cơ quan quản lý nhà nước đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi,...
Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý nhà nước đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ việc...
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu khi sản xuất, vắc xin phải đảm bảo vượt trội về thời gian sinh ra kháng thể, với số ngày...
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy khẳng định, công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát...
Ngày 03/6/2021, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 145/TB-VPCP thông báo Kết luận của...
Sáng ngày 04/6/2021, đ/c Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN...
Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ cần chủ động phối hợp với Bộ Y tế, Bộ TT&TT, Bộ Tài chính xây dựng...
Với mục tiêu phát triển thành Đại học (ĐH) Quốc gia theo định hướng ĐH nghiên cứu, ĐH Huế đang huy động, tập trung nguồn lực...
Việc bổ sung quy định ghi nhãn hàng hóa theo phương thức điện tử vào Nghị định 43/2017/NĐ-CP được coi là một trong những...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện >> Hoạt động KH&CN trong nước
Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một...
Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là cơ quan quản lý nhà nước đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi,...
Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý nhà nước đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ việc...
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu khi sản xuất, vắc xin phải đảm bảo vượt trội về thời gian sinh ra kháng thể, với số ngày...
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy khẳng định, công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát...
Ngày 03/6/2021, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 145/TB-VPCP thông báo Kết luận của...
Sáng ngày 04/6/2021, đ/c Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN...
Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ cần chủ động phối hợp với Bộ Y tế, Bộ TT&TT, Bộ Tài chính xây dựng...
Với mục tiêu phát triển thành Đại học (ĐH) Quốc gia theo định hướng ĐH nghiên cứu, ĐH Huế đang huy động, tập trung nguồn lực...
Việc bổ sung quy định ghi nhãn hàng hóa theo phương thức điện tử vào Nghị định 43/2017/NĐ-CP được coi là một trong những...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện >> Hoạt động KH&CN trong nước
Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một...
Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là cơ quan quản lý nhà nước đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi,...
Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý nhà nước đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ việc...
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu khi sản xuất, vắc xin phải đảm bảo vượt trội về thời gian sinh ra kháng thể, với số ngày...
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy khẳng định, công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát...
Ngày 03/6/2021, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 145/TB-VPCP thông báo Kết luận của...
Sáng ngày 04/6/2021, đ/c Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN...
Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ cần chủ động phối hợp với Bộ Y tế, Bộ TT&TT, Bộ Tài chính xây dựng...
Với mục tiêu phát triển thành Đại học (ĐH) Quốc gia theo định hướng ĐH nghiên cứu, ĐH Huế đang huy động, tập trung nguồn lực...
Việc bổ sung quy định ghi nhãn hàng hóa theo phương thức điện tử vào Nghị định 43/2017/NĐ-CP được coi là một trong những...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.206.645
Truy cập hiện tại 1.581