Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đại hội Đảng bộ Sở KH&CN
 
Tin tức - Sự kiện
 
Hoạt động KH&CN địa phương
 
Hoạt động KH&CN trong nước
 
Hoạt động KH&CN quốc tế
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin tức - Sự kiện >> Hoạt động KH&CN trong nước
15 năm qua kể từ khi Hiệp định Chính phủ về hợp tác khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Nhật Bản được ký vào ngày...
Làn sóng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại nước ta đang ngày một lớn mạnh. Đã có nhiều startup thành công,...
Theo các chuyên gia, các sáng chế, công nghệ và tài sản trí tuệ nếu được khai thác có...
Nếu coi phát triển khoa học và đổi mới công nghệ là một trong những giải pháp chính để trở thành quốc gia...
Việc thành lập 02 Trung tâm quốc tế về Toán học và Vật lý; ứng dụng khoa học và công nghệ để thúc...
Trong 26 năm qua, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam đã được tổ chức rất thành công và thu hút...
Ngày 3/11/2021 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Ngân hàng...
Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở NN&PTNT TP.HCM nhấn mạnh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò...
Theo Trưởng làng sáng chế và Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo (TECHFEST 2021), có 4 yếu tố về công nghệ mà...
Truy xuất nguồn gốc đã và đang trở thành vấn đề cấp thiết, xu thế tất yếu và là yêu cầu bắt buộc trong xuất, nhập...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện >> Hoạt động KH&CN trong nước
15 năm qua kể từ khi Hiệp định Chính phủ về hợp tác khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Nhật Bản được ký vào ngày...
Làn sóng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại nước ta đang ngày một lớn mạnh. Đã có nhiều startup thành công,...
Theo các chuyên gia, các sáng chế, công nghệ và tài sản trí tuệ nếu được khai thác có...
Nếu coi phát triển khoa học và đổi mới công nghệ là một trong những giải pháp chính để trở thành quốc gia...
Việc thành lập 02 Trung tâm quốc tế về Toán học và Vật lý; ứng dụng khoa học và công nghệ để thúc...
Trong 26 năm qua, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam đã được tổ chức rất thành công và thu hút...
Ngày 3/11/2021 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Ngân hàng...
Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở NN&PTNT TP.HCM nhấn mạnh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò...
Theo Trưởng làng sáng chế và Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo (TECHFEST 2021), có 4 yếu tố về công nghệ mà...
Truy xuất nguồn gốc đã và đang trở thành vấn đề cấp thiết, xu thế tất yếu và là yêu cầu bắt buộc trong xuất, nhập...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện >> Hoạt động KH&CN trong nước
15 năm qua kể từ khi Hiệp định Chính phủ về hợp tác khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Nhật Bản được ký vào ngày...
Làn sóng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại nước ta đang ngày một lớn mạnh. Đã có nhiều startup thành công,...
Theo các chuyên gia, các sáng chế, công nghệ và tài sản trí tuệ nếu được khai thác có...
Nếu coi phát triển khoa học và đổi mới công nghệ là một trong những giải pháp chính để trở thành quốc gia...
Việc thành lập 02 Trung tâm quốc tế về Toán học và Vật lý; ứng dụng khoa học và công nghệ để thúc...
Trong 26 năm qua, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam đã được tổ chức rất thành công và thu hút...
Ngày 3/11/2021 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Ngân hàng...
Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở NN&PTNT TP.HCM nhấn mạnh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò...
Theo Trưởng làng sáng chế và Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo (TECHFEST 2021), có 4 yếu tố về công nghệ mà...
Truy xuất nguồn gốc đã và đang trở thành vấn đề cấp thiết, xu thế tất yếu và là yêu cầu bắt buộc trong xuất, nhập...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện >> Hoạt động KH&CN trong nước
15 năm qua kể từ khi Hiệp định Chính phủ về hợp tác khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Nhật Bản được ký vào ngày...
Làn sóng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại nước ta đang ngày một lớn mạnh. Đã có nhiều startup thành công,...
Theo các chuyên gia, các sáng chế, công nghệ và tài sản trí tuệ nếu được khai thác có...
Nếu coi phát triển khoa học và đổi mới công nghệ là một trong những giải pháp chính để trở thành quốc gia...
Việc thành lập 02 Trung tâm quốc tế về Toán học và Vật lý; ứng dụng khoa học và công nghệ để thúc...
Trong 26 năm qua, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam đã được tổ chức rất thành công và thu hút...
Ngày 3/11/2021 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Ngân hàng...
Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở NN&PTNT TP.HCM nhấn mạnh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò...
Theo Trưởng làng sáng chế và Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo (TECHFEST 2021), có 4 yếu tố về công nghệ mà...
Truy xuất nguồn gốc đã và đang trở thành vấn đề cấp thiết, xu thế tất yếu và là yêu cầu bắt buộc trong xuất, nhập...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.833.978
Truy cập hiện tại 1.481