Tìm kiếm tin tức
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
 
Tin tức - Sự kiện
 
Hoạt động KH&CN địa phương
 
Hoạt động KH&CN trong nước
 
Hoạt động KH&CN quốc tế
Nếu các doanh nghiệp “thờ ơ” với vấn đề sở hữu trí tuệ thì sẽ không có “cửa” đưa sản phẩm vào thị trường EU.  

Tin tức - Sự kiện >> Hoạt động KH&CN địa phương
Đó là yêu cầu của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ tai...
Chiều ngày 18/2/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình “Mỗi xã...
Sáng ngày 15/02/2020, UBND tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt các thành phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo...
Sáng ngày 12/02/2020, Hội nghị Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban chỉ đạo Chính phủ điện tử, chính quyền...
Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cũng như triển khai các giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền...
Ngày 08/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác...
Sáng ngày 02/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đến...
Với việc triển khai và tăng cường các biện pháp của các cấp, các ngành nhằm đảm bảo cho người dân vui xuân...
Ngày 30/1, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND...
Ngày 14  tháng 01 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 147 /QĐ-UBND công...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện >> Hoạt động KH&CN địa phương
Đó là yêu cầu của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ tai...
Chiều ngày 18/2/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình “Mỗi xã...
Sáng ngày 15/02/2020, UBND tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt các thành phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo...
Sáng ngày 12/02/2020, Hội nghị Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban chỉ đạo Chính phủ điện tử, chính quyền...
Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cũng như triển khai các giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền...
Ngày 08/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác...
Sáng ngày 02/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đến...
Với việc triển khai và tăng cường các biện pháp của các cấp, các ngành nhằm đảm bảo cho người dân vui xuân...
Ngày 30/1, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND...
Ngày 14  tháng 01 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 147 /QĐ-UBND công...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện >> Hoạt động KH&CN địa phương
Đó là yêu cầu của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ tai...
Chiều ngày 18/2/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình “Mỗi xã...
Sáng ngày 15/02/2020, UBND tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt các thành phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo...
Sáng ngày 12/02/2020, Hội nghị Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban chỉ đạo Chính phủ điện tử, chính quyền...
Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cũng như triển khai các giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền...
Ngày 08/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác...
Sáng ngày 02/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đến...
Với việc triển khai và tăng cường các biện pháp của các cấp, các ngành nhằm đảm bảo cho người dân vui xuân...
Ngày 30/1, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND...
Ngày 14  tháng 01 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 147 /QĐ-UBND công...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.945.587
Truy cập hiện tại 165