Tìm kiếm tin tức
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin tức - Sự kiện
 
Hoạt động KH&CN địa phương
 
Hoạt động KH&CN trong nước
 
Hoạt động KH&CN quốc tế
Ngày 31/3/2020, tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố Quyết định của Bí thư Tỉnh ủy về việc điều động cán bộ và chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó...

Tin tức - Sự kiện >> Hoạt động KH&CN địa phương
Ngày 31/3/2020, tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố Quyết định của Bí...
Ngày 23/3/2020,UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND về việc phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Thừa Thiên...
Chiều ngày 19/3/2020, Chi bộ Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công...
Sáng ngày 19/3/2020, Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã...
Chiều ngày 19/3, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các ngành nhằm rà soát, triển...
Ngày 18/3/2020, Chi bộ Khối Văn phòng Sở trực thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Đại hội Chi...
Những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều chủ trương, biện pháp phát triển nhanh các ngành kinh tế, trong đó...
Ngày 12/3/2020, Viện Công nghệ sinh học (Viện CNSH), Đại học Huế tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế “Xác...
Nhằm tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh cũng như đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các...
Ngày 13/3/2020, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 685/QĐ-UBND phê duyệt thành lập khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản An Xuân...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện >> Hoạt động KH&CN địa phương
Ngày 31/3/2020, tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố Quyết định của Bí...
Ngày 23/3/2020,UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND về việc phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Thừa Thiên...
Chiều ngày 19/3/2020, Chi bộ Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công...
Sáng ngày 19/3/2020, Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã...
Chiều ngày 19/3, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các ngành nhằm rà soát, triển...
Ngày 18/3/2020, Chi bộ Khối Văn phòng Sở trực thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Đại hội Chi...
Những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều chủ trương, biện pháp phát triển nhanh các ngành kinh tế, trong đó...
Ngày 12/3/2020, Viện Công nghệ sinh học (Viện CNSH), Đại học Huế tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế “Xác...
Nhằm tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh cũng như đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các...
Ngày 13/3/2020, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 685/QĐ-UBND phê duyệt thành lập khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản An Xuân...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện >> Hoạt động KH&CN địa phương
Ngày 31/3/2020, tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã công bố Quyết định của Bí...
Ngày 23/3/2020,UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND về việc phát triển doanh nghiệp công nghệ số tỉnh Thừa Thiên...
Chiều ngày 19/3/2020, Chi bộ Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công...
Sáng ngày 19/3/2020, Chi bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã...
Chiều ngày 19/3, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với các ngành nhằm rà soát, triển...
Ngày 18/3/2020, Chi bộ Khối Văn phòng Sở trực thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Đại hội Chi...
Những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều chủ trương, biện pháp phát triển nhanh các ngành kinh tế, trong đó...
Ngày 12/3/2020, Viện Công nghệ sinh học (Viện CNSH), Đại học Huế tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế “Xác...
Nhằm tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất kinh doanh cũng như đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các...
Ngày 13/3/2020, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 685/QĐ-UBND phê duyệt thành lập khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản An Xuân...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.096.250
Truy cập hiện tại 2.194