Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đại hội Đảng bộ Sở KH&CN
 
Tin tức - Sự kiện
 
Hoạt động KH&CN địa phương
 
Hoạt động KH&CN trong nước
 
Hoạt động KH&CN quốc tế
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin tức - Sự kiện >> Hoạt động KH&CN địa phương
Ngày 23/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội đồng xét tặng Giải thưởng Cố đô về KH&CN lần thứ...
Trải qua các vòng thi gay cấn với nhiều ý tưởng, dự án độc đáo, cùng với sự công tâm, minh bạch của...
Ngày 22/10/2021, tại Khách sạn Saigon Morin, TP. Huế, vòng Bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên...
Chiều ngày 21/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế; cùng các đơn vị...
Sáng ngày 21/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND huyện A Lưới và Trung tâm Ứng dụng...
Nhằm trang bị kiến thức cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng trang sức cũng như tăng cường công tác quản lý chất lượng...
Ngày 21/10/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2664 /QĐ-UBND ban hành Chương trình phát triển...
Sáng ngày 19/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND huyện Quảng Điền và Công ty TNHH MTV...
Sáng 19/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức chương trình Tập huấn về phát triển ý tưởng, dự...
Triển khai Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức xét tặng tham gia Giải thưởng Cố đô về...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện >> Hoạt động KH&CN địa phương
Ngày 23/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội đồng xét tặng Giải thưởng Cố đô về KH&CN lần thứ...
Trải qua các vòng thi gay cấn với nhiều ý tưởng, dự án độc đáo, cùng với sự công tâm, minh bạch của...
Ngày 22/10/2021, tại Khách sạn Saigon Morin, TP. Huế, vòng Bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên...
Chiều ngày 21/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế; cùng các đơn vị...
Sáng ngày 21/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND huyện A Lưới và Trung tâm Ứng dụng...
Nhằm trang bị kiến thức cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng trang sức cũng như tăng cường công tác quản lý chất lượng...
Ngày 21/10/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2664 /QĐ-UBND ban hành Chương trình phát triển...
Sáng ngày 19/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND huyện Quảng Điền và Công ty TNHH MTV...
Sáng 19/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức chương trình Tập huấn về phát triển ý tưởng, dự...
Triển khai Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức xét tặng tham gia Giải thưởng Cố đô về...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện >> Hoạt động KH&CN địa phương
Ngày 23/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội đồng xét tặng Giải thưởng Cố đô về KH&CN lần thứ...
Trải qua các vòng thi gay cấn với nhiều ý tưởng, dự án độc đáo, cùng với sự công tâm, minh bạch của...
Ngày 22/10/2021, tại Khách sạn Saigon Morin, TP. Huế, vòng Bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên...
Chiều ngày 21/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế; cùng các đơn vị...
Sáng ngày 21/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND huyện A Lưới và Trung tâm Ứng dụng...
Nhằm trang bị kiến thức cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng trang sức cũng như tăng cường công tác quản lý chất lượng...
Ngày 21/10/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2664 /QĐ-UBND ban hành Chương trình phát triển...
Sáng ngày 19/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND huyện Quảng Điền và Công ty TNHH MTV...
Sáng 19/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức chương trình Tập huấn về phát triển ý tưởng, dự...
Triển khai Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức xét tặng tham gia Giải thưởng Cố đô về...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.744.428
Truy cập hiện tại 1.108