Tìm kiếm tin tức
Liên kết website

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng
Ngày cập nhật 09/08/2022

Ngày 29/6/2022, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1736/QĐ-BYT về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nhằm trang bị kiến thức chung về quản lý nhà nước, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ viên chức dinh dưỡng, Chương trình được thiết kế đảm bảo hợp lý và khoa học giữa các khối kiến thức, nội dung bám sát nhiệm vụ, chuyên môn của viên chức Y tế công cộng, đảm bảo không trùng lặp với chương trình khác và kết cấu theo hướng mở để dễ cập nhật, bổ sung cho phù hợp; Cân đối, hợp lý giữa lý thuyết và thực hành (rèn luyện kỹ năng); Các chuyên đề xây dựng thiết thực để sau khi học xong, học viên có thể vận dụng vào công việc hàng ngày.

Theo đó, Chương trình gồm 12 chuyên đề lý thuyết, thực tế và viết tiểu luận cuối khóa, được cấu trúc thành 2 phần: Phần I. Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung gồm 04 chuyên đề giảng dạy. Phần II. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp gồm 08 chuyên đề giảng dạy, thực tế và viết tiểu luận cuối khóa.

Tổng thời gian bồi dưỡng là 200 tiết học gồm 80 tiết lý thuyết; 116 tiết thực hành, thực tế, viết tiểu luận cuối khóa và 4 tiết kiểm tra. Học viên phải tham gia các hoạt động học tập theo kế hoạch, nếu nghỉ quá 20% thời lượng học lý thuyết, không đạt bài kiểm tra và tiểu luận cuối khóa sẽ không được cấp chứng chỉ.

Sau khi học xong chương trình, học viên có thể cập nhật các kiến thức cơ bản về chính trị, quản lý nhà nước áp dụng trong lĩnh vực quản lý y tế, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng; Cập nhật và áp dụng một số kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, và các kỹ năng cần thiết gắn với chức trách nhiệm vụ của viên chức dinh dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, đáp ứng công việc được giao; Hoàn thiện phẩm chất đạo đức cần thiết của người làm dinh dưỡng, bảo đảm hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Phần I. Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung (30 tiết)

Phần II. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp - Kiểm tra, thực tế, viết tiểu luận cuối khóa (170 tiết)

Tập tin đính kèm:
Anh Việt
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng: 5.757.153
Truy cập hiện tại: 32