Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Sở Khoa học và Công nghệ gửi Thư mời đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV, năm 2021
Ngày cập nhật 01/06/2021

Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ là giải thưởng của tỉnh Thừa Thiên Huế về khoa học và công nghệ, xét trao tặng cho tác giả của công trình xuất sắc, có giá trị cao về khoa học và công nghệ, có tính khả thi; mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau 3 lần tổ chức, Giải thưởng đã góp phần tích cực vào việc động viên, khuyến khích, tôn vinh các tác giả, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh.

Ngày 27/5/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Thư mời gửi đến các nhà khoa học, các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp cùng tham gia xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV, năm 2021.

Một trong định hướng xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị thì việc phát huy vai trò nguồn nhân lực khoa học và công nghệ là rất quan trọng, là một trong những trụ cột thể hiện vai trò của khoa học và công nghệ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Vì vậy, để phát huy hơn nữa sự cống hiến của các tác giả, các nhà khoa học trong hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, làm rạng danh và góp phần to lớn cho sự phát triển khoa học và công nghệ của đất nước, ngày 01/3/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV, năm 2021. Lễ trao tặng Giải thưởng dự kiến sẽ được tổ chức trọng thể tại UBND tỉnh vào ngày 20/11/2021 và được tường thuật trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ hy vọng và tin tưởng rằng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV, năm 2021 sẽ tạo được hiệu ứng tốt, nhận được sự quan tâm, đăng ký tham gia của các nhà khoa học, các tổ chức khoa học công nghệ và doanh nghiệp. Đây cũng là sự đóng góp to lớn của quý tổ chức, cá nhân trong sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ.

Mọi thông tin chi tiết về Giải thưởng (Quyết định số 71/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 và Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) vui lòng truy cập Website: skhcn.thuathienhue.gov.vn - Mục Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.310.992
Truy cập hiện tại 3.246