Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV năm 2021
Ngày cập nhật 14/04/2021

Ngày 14/4/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 813/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV năm 2021.

Ban Tổ chức Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV năm 2021 gồm các thành viên: Ông Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (Trưởng ban); các thành viên gồm có: ông Nguyễn Ngọc Phương (Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy), ông Nguyễn Quang Linh (Giám đốc Đại học Huế), ông Nguyễn Văn Khiết (Phó Giám đốc Sở Tài chính), bà Nguyễn Thị Phương Nam (Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh), ông Trần Hữu Dàng (Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh), ông Phan Đỗ Quốc Hùng (Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ). 

Ban Tổ chức có nhiệm vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 01/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV, năm 2021. Các thành viên Ban Tổ chức làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng ban được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để điều hành các hoạt động của Ban Tổ chức. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức (nếu có) thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.310.992
Truy cập hiện tại 3.035