Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV, năm 2021
Ngày cập nhật 15/03/2021

Nhằm động viên, khuyến khích, tôn vinh các tác giả/đồng tác giả (gọi tắt là tác giả) có công trình/cụm công trình (gọi tắt là công trình) xuất sắc, có giá trị cao về khoa học và công nghệ, có tính khả thi; mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực, có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 3 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 63 /KH-UBND tổ chức xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV, năm 2021 (gọi tắt là Giải thưởng).

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.047.001
Truy cập hiện tại 2.301