Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển phát triển kinh tế số và xã hội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của ngành Khoa học và Công nghệ
Ngày cập nhật 21/09/2022

Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 25/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển phát triển kinh tế số và xã hội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; ngày 13/9/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của ngành KH&CN.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.001.549
Truy cập hiện tại 181