Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tổ chức triển khai thực hiện phong trào Xanh - Sạch - Sáng chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc khánh 02/9/2021
Ngày cập nhật 27/08/2021

Thực hiện Kế hoạch số 1265/KH-SKHCN ngày 22/7/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 07- CT/TU ngày 05/7/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng Thừa Thiên Huế xanh, sạch, sáng; tổ chức các hoạt động chào mừng 76 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2021), Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện phong trào Xanh-Sạch-Sáng.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.846.125
Truy cập hiện tại 1.872