Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày cập nhật 10/08/2021

Ngày 29/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 295/QĐ-SKHCN thay thế Quyết định số 192/QĐ-SKHCN ngày 21/11/2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng Sở Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.846.125
Truy cập hiện tại 1.880