Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định điều động và bổ nhiệm Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày cập nhật 29/07/2021

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, tại Quyết định số 286/QĐ-SKHCN ngày 28/7/2021 điều động ông Ngô Thuần, Trưởng phòng Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành đến nhận công tác tại Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

Tại Quyết định số 288/QĐ-SKHCN ngày 28/7/2021 điều động ông Hoàng Nhật Linh, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ đến nhận công tác tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Quyết định số 289/QĐ-SKHCN ngày 28/7/2021 điều động ông Nguyễn Đình Hùng, nguyên Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đến nhận công tác tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Quyết định số 290/QĐ-SKHCN ngày 28/7/2021 điều động ông Trần Đình Duy Hinh, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ đến nhận công tác tại Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học.

Tại Quyết định số 291/QĐ-SKHCN ngày 28/7/2021 điều động ông Nguyễn Quang Tùng, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đến nhận công tác tại Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học và giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin khoa học.

Tại Quyết định số 287/QĐ-SKHCN ngày 29/7/2021 điều động ông Nguyễn Phước Nhân, Trưởng phòng Phòng Quản lý Đo lường, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Tại Quyết định số 292/QĐ-SKHCN ngày 29/7/2021 bổ nhiệm ông Lê Nguyễn Thới Trung, Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu khoa học, Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung giữ chức vụ Phó Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.846.125
Truy cập hiện tại 1.767