Tìm kiếm tin tức
Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày cập nhật 17/02/2017

Ngày 9/12/2016, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Mục tiêu của nghị quyết là: Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm KH&CN của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước, có hệ thống thiết chế và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ; có đội ngũ cán bộ KH&CN đủ khả năng tiếp thu, làm chủ, phát triển và chuyển giao các công nghệ tiên tiến, hiện đại hóa công nghệ truyền thống; có nhiều công trình nghiên cứu giá trị trên các lĩnh vực KH&CN; đưa khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực then chốt, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa. Đến năm 2025 có một số lĩnh vực KH&CN đạt trình độ tiên tiến của cả nước và đến năm 2030 các lĩnh vực KH&CN này đạt trình độ hiện đại trong khu vực. Nghị quyết được ban hành là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc xây dựng kế hoạch đầu tư công để phát triển KH&CN; là cơ hội để phổ biến, tuyên truyền về vị trí, vai trò của KH&CN đối với phát triển kinh tế-xã hội; là dịp để đưa tinh thần nghị quyết của Đảng đến gần hơn với thực tiễn.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.945.587
Truy cập hiện tại 84