Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch phát triển KH&CN
Ngày 21/7/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 278/QĐ-SKHCN thành lập Ban Tổ chức Ngày...
Thực hiện Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Tổ chức Ngày hội Cố đô khởi nghiệp tỉnh...
Ngày 15/7/2021, tại Nghị quyết số 76/NQ-CP, Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính...
Ngày 10/7/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày...
Ngày 10/7/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và...
Ngày 10/7/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1676/QĐ-UBND về việc đổi tên và tổ chức lại Trung tâm...
Ngày 10/7/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1675/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Đo lường, Thử...
Ngày 11/6/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình...
Căn cứ Chương trình công tác của UBND tỉnh và yêu cầu nhiệm vụ của ngành khoa học và công nghệ (KH&CN);...
Ngày 17/6/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BKHCN quy định yêu cầu kỹ thuật đối với...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.343.668
Truy cập hiện tại 3.505