Tìm kiếm tin tức
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Ngày 23/02/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra Quyết định số 362/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển...
Ngày 9/12/2016, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.147.509
Truy câp hiện tại 177