Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch phát triển KH&CN
Ngày 01/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Chương trình số 1694/CTr-SKHCN về chương trình công tác...
Ngày 27/9/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 ban hành Quyết định số 413/QĐ-BTC...
Ngày 24/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 409/QĐ-SKHCN về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng người...
Ngày 24/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 410/QĐ-SKHCN về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng người...
Ngày 24/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 411/QĐ-SKHCN kiện toàn Tổ giúp việc Giải thưởng...
Ngày 23/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 405/QĐ-SKHCN kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống...
Ngày 15/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 385/QĐ-SKHCN về việc Kiện toàn...
Ngày 07/9/2021, tại Kế hoạch số 1526/KH-SKHCN, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, xây dựng Kế hoạch Tuyển dụng người lao động...
Ngày 07/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 370/QĐ-SKHCN về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây...
Căn cứ Chương trình công tác của UBND tỉnh và yêu cầu nhiệm vụ của ngành khoa học và công nghệ (KH&CN);...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.744.428
Truy cập hiện tại 1.189