Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch phát triển KH&CN >> Kế hoạch của Sở
Thực hiện Kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện các giải pháp nâng cao chất...
Thực hiện Công văn số 331-CV/BTCTU ngày 05/10/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng,...
Căn cứ Chương trình công tác của UBND tỉnh và yêu cầu nhiệm vụ của ngành khoa học và công nghệ (KH&CN);...
Ngày 20/10/2021, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 124-KH/ĐU triển khai thực hiện  Kết luận 01-KL/TW,...
Ngày 10/8/2021, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả công...
Ngày 10/8/2021, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch số 120-KH/ĐU về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính...
Ngày 01/10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Chương trình số 1694/CTr-SKHCN về chương trình công tác...
Ngày 27/9/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 ban hành Quyết định số 413/QĐ-BTC...
Ngày 24/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 409/QĐ-SKHCN về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng người...
Ngày 24/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 410/QĐ-SKHCN về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng người...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.846.125
Truy cập hiện tại 1.874