Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch phát triển KH&CN >> Kế hoạch của Sở
Căn cứ Chương trình công tác của UBND tỉnh và yêu cầu nhiệm vụ của ngành khoa học và công nghệ (KH&CN);...
Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND, ngày 15/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công...
Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-PCTT ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu...
Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện Thông tư số 124/2021/TTBCA...
Thực hiện Chương trình số 13-CTr/BCĐ, ngày 28/02/2022 về công tác chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở năm...
Ngày 22/3/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 498/KH-SKHCN triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp...
Nhằm ghi nhận những đóng góp của báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền, đồng hành...
Thực hiện Chương trình số 3328/CTPH-BKHCN-TTH ngày 22/11/2021 về Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ...
Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện công tác phòng cháy,...
Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 02/3/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.317.755
Truy cập hiện tại 4.145