Tìm kiếm tin tức
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
251 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếu
11/2017/TT-BKHCN11/08/201715/10/2017Quy định quản lý thực hiện Đề án "Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ"
928/KH-SKHCN-HHDN19/07/201719/07/2017Phối hợp tổ chức Diễn đàn KH&CN
1540/QÐ-UBND10/07/201710/07/2017Ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025
10/2017/TT-BKHCN28/06/201715/08/2017V/v quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về KHCN
08/2017/TT-BKHCN28/06/201716/08/2017Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia sử dụng NSNN
09/2017/TT-BKHCN27/06/201715/08/2017Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ
1351/QÐ-UBND19/06/201719/06/2017Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
07/2017/TT-BKHCN16/06/201701/10/2017V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng BKHCN quy định việc kiểm tra NN về chất lượng hàng hóa nhập khẩu...
05/2017/TT-BKHCN25/05/201715/07/2017Quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 13/2015/TYT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KHCN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
06/2017/TT-BKHCN25/05/201701/07/2017Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục
04/2017/TT-BKHCN22/05/201701/07/2017Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học
16/CT-TTg04/05/201704/05/2017Về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4
43/2017/NÐ-CP14/04/201701/06/2017Về nhãn hàng hóa
03/2017/TT-BKHCN03/04/201719/05/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 07/2014/TT-BKHCN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
02/2017/TT-BKHCN31/03/201715/05/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
27/2017/NÐ-CP15/03/201715/03/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ
362/QÐ-UBND23/02/201723/02/2017Phê duyệt Quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
09/2017/QÐ-UBND20/02/201725/05/2017Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm tinh dầu tràm Huế
224/QÐ-BKHCN15/02/201716/02/2017Quyết định Quy định về xây dựng dự toán chi công lao động khoa học của dự án thuộc “Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025”
01/2017/TT-BKHCN12/01/201730/03/2017Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.430.977
Truy câp hiện tại 276