Tìm kiếm tin tức
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
308 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
770/QÐ-UBND23/03/202023/03/2020xQuyết định phê duyệt công bố danh mục TTHC chuẩn hóa phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.
76 /KH-UBND10/03/202010/03/2020xTriển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
78/KH-UBND10/03/202010/03/2020xKế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế năm 2020”
69/KH-UBND05/03/202005/03/2020xKế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
67/KH-UBND03/03/202003/03/2020xKế hoạch triển khai Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
18/QÐ-BKHCN08/01/202008/01/2020xQuyết định Ban hành Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ
16 /2019/TT-BKHCN10/12/201910/02/2020xThông tư quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”
235/KH-UBND06/11/201906/11/2019xKế hoạch triển khai Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025”
2591/QÐ-UBND21/10/201921/10/2019xQuyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
210/KH-UBND10/09/201910/09/2019xKế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
203/KH-UBND28/08/201928/08/2019xKế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1777/QÐ-UBND24/07/201924/07/2019xQuyết định ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2019 về sản phẩm điện, điện tử
26/2019/QÐ-UBND27/05/201927/05/2019xQuyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Ruốc Huế
25/2019/QÐ-UBND27/05/201927/05/2019xQuyết định ban hành quy định quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1162/QÐ-UBND13/05/201913/05/2019xQuyết định ban hành danh mục sản phẩm chủ lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020 và giải pháp hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
114/KH-UBND06/05/201906/05/2019xKế hoạch triển khai Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
926/QÐ-UBND11/04/201911/04/2019xQuyết định thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
820/QÐ- UBND29/03/201929/03/2019xThể lệ tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
61/KH-UBND20/03/201920/03/2019xKế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
56/KH- UBND14/03/201914/03/2019xKế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.101.728
Truy cập hiện tại 4.153