Tìm kiếm tin tức
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
263 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
11/2018/TT-BKHCN06/08/201815/09/2018xV.v quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục
382/TTKHCN12/06/201812/06/2018xVề việc đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN trực tuyến
70/2018/NÐ-CP17/05/201817/05/2018xQuy hoạch việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
06/2018/TT-BKHCN15/05/201830/07/2018xBan hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong”
523/QÐ-TTg14/05/201814/05/2018xPhê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế
627/QÐ-UBND19/03/201819/03/2018xPhê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2018 và định hướng đến năm 2020
15/2017/TT-BKHCN05/12/201715/12/2018xQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị
119/2017/NÐ-CP01/11/201715/12/2017xQuy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
11/2017/TT-BKHCN11/08/201715/10/2017xQuy định quản lý thực hiện Đề án "Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ"
928/KH-SKHCN-HHDN19/07/201719/07/2017xPhối hợp tổ chức Diễn đàn KH&CN
1540/QÐ-UBND10/07/201710/07/2017xBan hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025
10/2017/TT-BKHCN28/06/201715/08/2017xV/v quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về KHCN
08/2017/TT-BKHCN28/06/201716/08/2017xQuy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia sử dụng NSNN
09/2017/TT-BKHCN27/06/201715/08/2017xQuy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ
1351/QÐ-UBND19/06/201719/06/2017xVề việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
07/2017/TT-BKHCN16/06/201701/10/2017xV/v sửa đổi, bổ sung một số điều của TT 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng BKHCN quy định việc kiểm tra NN về chất lượng hàng hóa nhập khẩu...
05/2017/TT-BKHCN25/05/201715/07/2017xQuy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 13/2015/TYT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KHCN sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
06/2017/TT-BKHCN25/05/201701/07/2017xQuy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục
04/2017/TT-BKHCN22/05/201701/07/2017xSửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học
16/CT-TTg04/05/201704/05/2017xVề việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.748.353
Truy câp hiện tại 557