Tìm kiếm tin tức
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
328 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
146/KH-UBND14/04/202114/04/2021xKế hoạch thực hiện Đề án “Thu thập mẫu vật cho Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung đến năm 2030", năm 2021
149/KH-UBND14/04/202114/04/2021xKế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2021
147/KH-UBND14/04/202114/04/2021xKế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư năm 2021
42/QÐ-BCH09/04/202109/04/2021xQuyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
141/KH-UBND09/04/202109/04/2021xKế hoạch thực hiện một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2021
556/QÐ-UBND15/03/202115/03/2021xQuyết định ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021-2030
91/KH-UBND15/03/202115/03/2021xKế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
86/KH-UBND12/03/202112/03/2021xKế hoạch phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
63/KH-UBND01/03/202101/03/2021xkế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV, năm 2021
01/2021/TT-BKHCN01/03/202115/04/2021xThông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
48/KH-UBND18/02/202118/02/2021xKế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế nâng cao năng suất và chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa năm 2021
22/2020/NQ-HÐND23/12/202023/12/2020xNghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021 – 2030
1622/QÐ-UBND06/07/202006/07/2020xQuyết định phê duyệt Đề án Phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
1440/QÐ-UBND18/06/202018/06/2020xQuyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ
1286 /QÐ-UBND29/05/202029/05/2020xQuyết định ban hành Thể lệ cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
105/KH-UBND24/04/202024/04/2020xKế hoạch tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
106/KH-UBND23/04/202023/04/2020xKế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
103/KH-UBND20/04/202020/04/2020xKế hoạch phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
1004/QÐ-UBND16/04/202016/04/2020xDanh mục TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (lĩnh vực Khoa học và Công nghệ)
944/QÐ-UBND10/04/202010/04/2020xQuyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế (chuẩn hóa)
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.119.767
Truy cập hiện tại 1.096