Tìm kiếm tin tức
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
240 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcTrích yếu
928/KH-SKHCN-HHDN19/07/201719/07/2017Phối hợp tổ chức Diễn đàn KH&CN
1351/QÐ-UBND19/06/201719/06/2017Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
16/CT-TTg04/05/201704/05/2017Về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4
43/2017/NÐ-CP14/04/201701/06/2017Về nhãn hàng hóa
27/2017/NÐ-CP15/03/201715/03/2017Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ
362/QÐ-UBND23/02/201723/02/2017Phê duyệt Quy hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
09/2017/QÐ-UBND20/02/201725/05/2017Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm tinh dầu tràm Huế
224/QÐ-BKHCN15/02/201716/02/2017Quyết định Quy định về xây dựng dự toán chi công lao động khoa học của dự án thuộc “Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025”
01/2017/TT-BKHCN12/01/201730/03/2017Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
4237/QÐ-BKHCN30/12/201630/12/2016Quyết định Phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2017 và định hướng đến năm 2020
21/2016/TT-BKHCN15/12/201601/02/2017Thông tư Ban hành Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn thiết bị điện và điện tử
3975/QÐ-BKHCN14/12/201614/12/2016Quyết định về việc Phê duyệt Đề án Xây dựng Mạng lưới chuyên gia Việt Nam trên thế giới
3764/QÐ-BKHCN30/11/201630/11/2016Quyết định về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ về Quỹ gen cấp Quốc gia thuộc Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
263/2016/TT-BTC14/11/201601/01/2017Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp
3464/QÐ-BKHCN14/11/201614/11/2016Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 87/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
3436/QÐ-BKHCN10/11/201610/11/2016Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp
19/2016/TT-BKHCN28/10/201616/01/2017V/V quy định quản lý chương trình hỗ trợ phát triển DN khoa học và công nghệ và tổ chức KHCN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
3133/QÐ-BKHCN24/10/201624/10/2016Quyết định Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
1931/QÐ-TTg07/10/201607/10/2016Quyết định Phê duyệt Đề án "Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ"
2770/QÐ-BKHCN29/09/201629/09/2016Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.317.803
Truy câp hiện tại 421