Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy trình thẩm tra công nghệ dự án đầu tư
Ngày cập nhật 18/03/2016

Trình tự, thủ tục thẩm tra công nghệ  các dự  án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong giai đoạn xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư quy định tại Điều 38 của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Tập tin đính kèm:
HY
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.267.773
Truy cập hiện tại 2.546