Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ
Ngày cập nhật 18/03/2016

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ đối với trường hợp công nghệ thuộc dự án đầu tư không do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật.

Chi tiết quy trình và các mẫu đơn xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
HY
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.267.773
Truy cập hiện tại 2.566