Tìm kiếm tin tức
Quy trình cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận của tổ chức KHCN
Ngày cập nhật 18/03/2016

Quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện việc cấp GCN trong trường hợp đăng ký thay đổi trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan cấp GCN cho tổ chức KHCN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở KHCN.

Chi tiết quy trình và các mẫu đơn xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
HY
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.119.767
Truy cập hiện tại 1.067