Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hệ thống tài liệu ISO
Ngày 21/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1485/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành...
Thực hiện công văn số 1855/SNV-CCHC ngày 28/12/2020 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1375/QĐ-UBND phê duyệt Công bố kèm 07 Danh mục thủ tục hành chính...
Ngày 08 tháng 10 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2463 /QĐ-UBND về việc công...
Quy định việc tuyển dụng công chức (sơ tuyển) của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế. Các nội dung sơ tuyển công...
Văn bản này quy định nội dung, cách thức và trình tự tiến hành tiếp nhận, trao đổi thông tin về các hoạt...
Quy định những nguyên tắc bảo đảm việc thực hiện mua sắm, cung cấp tài sản, trang thiết bị văn phòng (gọi chung là mua hàng)...
Mục đích của quy trình này nhằm thực hiện việc tạm ứng, thanh toán kinh phí theo đúng quy định của Luật Ngân...
Quy trình này nhằm thực hiện việc thanh toán kinh phí qua chuyển khoản kho bạc theo đúng quy định của Luật Ngân...
Quy trình này là cơ sở để xác định biên chế và bố trí công chức trong các đơn vị quản lý...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.317.862
Truy cập hiện tại 4.235