Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo điều hành
Ngày 01 tháng 03 năm 2021, tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), ông Hồ Thắng, Giám đốc Sở...
Ngày 02/02/2021, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành thông báo số 173 /CTr-SKHCN về Chương trình...
Ngày 01/02/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông báo số 174/SKHCN-VP kết luận của Giám...
Ngày 03/02/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông báo số 234/TB-BKHCN về Kết luận của Thứ trưởng Bộ Khoa...
Ngày 02/02/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1065/UBND-TĐKT về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội...
Ngày 27/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 30-KH/UBND tổ chức Hội nghị “Tổng kết Chương trình phát triển...
Ngày 22/01/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Thông báo số 32-TB/UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Phan...
Ngày 15 tháng 12 năm 2020, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kết luận thanh tra việc tuân...
Ngày 10 tháng 12 năm 2020, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định Về việc phê...
Ngày 16 tháng 11 năm 2020, tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), ông Hồ Thắng, Giám đốc Sở...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.979.976
Truy cập hiện tại 88