Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin chỉ đạo điều hành
Ngày 06/10/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có Thông báo số 450/TB-UBND thông báo kết luận của Chủ tịch UBND...
Ngày 09/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 8264/UBND-NV về việc triển khai thực hiện Công điện số 1118/CĐ-TTg của Thủ...
Ngày 04/8/2021, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính...
Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc mới và số người tử vong tăng nhanh. Tại tỉnh...
Ngày 11/8/2021, tại Quyết định số 1980/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra về đo lường,...
Ngày 03/8/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Thông báo số 320/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn...
Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc mới và số người tử vong tăng nhanh. Tại tỉnh...
Ngày 03/6/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 đã ban hành Công văn số 82/CV-BCĐ về triển khai áp...
Thực hiện Công điện khẩn số 04/CĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai các giải pháp khẩn...
Nhằm hướng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021; ngày 29/4/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.744.428
Truy cập hiện tại 1.242