Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo điều hành
Ngày 15/02/2020, Sở Khoa học và Công nhệ đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-SKHCN  việc triển khai thực hiện...
Ngày 10 tháng 02 năm 2020, tại Phòng họp Sở, Phó Giám đốc Sở Hồ Thắng đã chủ trì buổi giao ban định kỳ...
Ngày 25 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 23/CT-UBND về bảo đảm trật...
Ngày 18 tháng 11 năm 2019, tại Phòng họp Sở, Phó Giám đốc phụ trách Sở Trần Quốc Thắng đã chủ trì...
Ngày 04 tháng 11 năm 2019, tại Phòng họp Sở, Phó Giám đốc Sở Hồ Thắng đã chủ trì buổi giao ban định kỳ...
Ngày 21 tháng 10 năm 2019, tại Phòng họp Sở, Phó Giám đốc phụ trách Sở Trần Quốc Thắng đã chủ trì...
Ngày 23 tháng 9 năm 2019, tại Phòng họp Sở, Phó Giám đốc phụ trách Sở Trần Quốc Thắng đã chủ trì...
Ngày 09 tháng 9 năm 2019, tại Phòng họp Sở, Phó Giám đốc phụ trách Sở Trần Quốc Thắng đã chủ trì...
Ngày 12 tháng 8 năm 2019, tại Phòng họp Sở, Phó Giám đốc phụ trách Sở Trần Quốc Thắng đã chủ trì...
Ngày 29 tháng 7 năm 2019, tại Phòng họp Sở, Phó Giám đốc Sở Trần Thị Thùy Yên đã chủ trì...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.945.587
Truy cập hiện tại 858