Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo điều hành
Ngày 08/4/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBNND triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg...
Thực hiện Công văn số 2593/UBND-YT ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính...
Ngày  07   tháng 4 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Công văn số 2854/UBND-HCC về việc...
Căn cứ Chương trình công tác tháng 4 và CTCT năm 2020 của UBND tỉnh; ngày 06/4/2020, Sở KH&CN đã ban...
Ngày 23 tháng 3 năm 2020, tại Phòng họp Sở, Phó Giám đốc phụ trách Sở Trần Quốc Thắng đã chủ trì...
Ngày 24 tháng 02 năm 2020, tại Phòng họp Sở, Phó Giám đốc phụ trách Sở Trần Quốc Thắng đã chủ trì...
Ngày 15/02/2020, Sở Khoa học và Công nhệ đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-SKHCN  việc triển khai thực hiện...
Ngày 10 tháng 02 năm 2020, tại Phòng họp Sở, Phó Giám đốc Sở Hồ Thắng đã chủ trì buổi giao ban định kỳ...
Ngày 25 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 23/CT-UBND về bảo đảm trật...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.112.095
Truy cập hiện tại 2.029