Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” - 30/7
Ngày cập nhật 04/08/2022

Thực hiện Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 30/7 hằng năm là “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và Kế hoạch số 29/KH-BCĐ ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2022, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành và Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực phụ trách triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2022, cụ thể như sau:

1.Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống mua bán người nói riêng, trọng tâm là Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Luật Phòng, chống mua bán người và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

2. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, truyền thông và phòng ngừa xã hội đối với tội phạm mua bán người. Tập trung triển khai đồng bộ các mặt công tác phòng ngừa tội phạm mua bán người; quan tâm giải quyết các vấn đề về lao động, việc làm cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao là nạn nhân của tội phạm mua bán người, dễ bị các đối tượng mua bán người lừa gạt (như: người đang trong độ tuổi lao động nhưng không có cơ hội việc làm tại địa phương, mất việc làm do tác động của dịch bệnh Covid -19, người nghèo hoặc có hoàn cảnh gia đình éo le, trắc trở, hôn nhân đổ vỡ, nạn nhân của bạo lực gia đình, người thiếu hiểu biết, có xu hướng đi làm ăn xa,…). Thực hiện đa dạng hóa các hình thức, biện pháp, nội dung tuyên truyền về phòng, chống mua bán người (qua hệ thống thông tin đại chúng, thông tin cơ sở, các trang mạng xã hội, tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, …) bảo đảm phù hợp với đặc điểm, tình hình, phong tục tập quán của từng địa phương, vùng miền và chú trọng vào các nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cá nhân, gia đình, cộng đồng về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người để chủ động phòng trách. Tổ chức tuyền truyền trực quan tại cơ quan, các tuyến phố, cộng đồng dân cư hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, với các khẩu hiệu hành động như: “Tích cực hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người” và ““Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”, “Chung tay phòng, chống nạn mua bán người”, “Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội”.

3. Các lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, tiến hành điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp, đối tượng nổi lên, số có tiền án, tiền sự về tội danh mua bán người để chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ địa bàn cơ sở; chủ động nắm bắt tình hình liên quan đến mua bán người trên không gian mạng và rà dựng các đường dây, băng nhóm hoạt động phạm tội mua bán người để tập trung đấu tranh, ngăn chặn; tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, biển, đảo để phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động mua bán người ra nước ngoài; tiếp nhận kịp thời tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khỏi tố liên quan mua bán người và khẩn trương triển khai công tác xác minh, điều tra, truy tìm, bảo vệ nạn nhân. Thường xuyên tiến hành rà soát, kiểm tra hành chính đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (như các quán bar, karaoke, massage, vũ trường, …) và khu công nghiệp, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí, địa bàn giáp ranh nơi tội phạm thường lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội để chủ động phát hiện, phòng ngừa tội phạm mua bán người. Cơ quan tiến hành tố tụng các cấp phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, đưa ra xét xử nghiêm minh các vụ án mua bán người, lựa chọn một số vụ án trọng điểm hoặc vụ án được dư luận xã hội quan tâm đưa ra xét xử công khai để tuyên truyền, giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung.

4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Ban Chỉ đạo 138 cấp huyện làm tốt công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân bị mua bán, theo nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung tâm; thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ bí mật thông tin, an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động môi giới, tổ chức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; người nước ngoài vào Việt Nam để lao động; xử lý nghiêm các sai phạm. Tăng cường công tác phối hợp với cơ quan chức năng các nước láng giềng, các nước trong khu vực, các nước có đông nạn nhân là người Việt Nam, các tổ chức quốc tế như Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol), Hiệp hội Cảnh sát các quốc gia Đông Nam Á (Aseanapol), kịp thời trao đổi thông tin, điều tra, triệt phá các đường dây tội phạm mua bán người, lừa đảo hôn nhân xuyên quốc gia, mua bán nội tạng; kịp thời xác minh, giải cứu và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các điều ước về phòng, chống mua bán người, như: Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; Nghị định về ngăn ngừa, trấn áp và trừng trị tội phạm mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em; Công ước ASEAN về phòng, chống mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em; các Hiệp định, Bản ghi nhớ hợp tác về phòng, chống mua bán người./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.727.467
Truy cập hiện tại 4.472