Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 04/08/2022

Ngày 16 tháng 6 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 6162/UBND-NN về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, nhằm chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, giảm thiệt hại về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước, tại Công văn đã đề ra một số nhiệm vụ cụ thể cần thập trung thực hiện sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, chính sách, pháp luật, chỉ đạo của của Đảng và Nhà nước nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, nâng cao hiệu quả phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xác định phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên, liên tục cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

2. Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, nhất là các quy hoạch, dự án phát triển khu đô thị, nông thôn, kết cấu hạ tầng giao thông; rà soát quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, bố trí, sắp xếp dân cư phù hợp với đặc điểm thiên tai từng vùng; bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng ngập mặn ven biển.

3. Đẩy mạnh phòng ngừa thiên tai, sự cố; tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương án đã xây dựng trước mùa mưa lũ; tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập theo phương án đã được phê duyệt.

4. Nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn, hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, cơ quan chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, đảm bảo đủ năng lực, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

5. Nâng cao năng lực tìm kiếm cứu nạn, chú trọng công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn, trong đó xác định lực lượng vũ trang làm nòng cốt, công tác cứu hộ cứu nạn là hoạt động quan trọng, là “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình” của lực lượng vũ trang.

6. Đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung phương tiện, trang thiết bị bảo đảm công tác chỉ đạo, chỉ huy, triển khai nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; củng cố, nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai tại cơ sở để ứng phó thiên tai kịp thời theo phương châm “năm tại chỗ”.

Ngoài ra, Công văn cũng đề ra một số nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, sở, ngành, địa phương, đơn vị như sau:

- Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: hướng dẫn các địa phương đảm bảo hoạt động tham mưu chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai trong mọi tình huống. Chủ trì tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trước mùa mưa lũ của các ngành, địa phương; chỉ đạo công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng, phổ biến kiến thức, kỹ năng ứng phó thiên tai, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trong phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thường trực công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn: chỉ đạo lực lượng rà soát, hoàn thiện phương án, kế hoạch, chuẩn bị thực hiện có hiệu quả công tác ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai, tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên đất liền và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp, thảm họa sự cố, thiên tai, sự cố đập, hồ chứa nước và khắc phục hậu quả thiên tai. Tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo, diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4.

- Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, thường trực công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên các tuyến biên giới, biển và hải đảo: tăng cường công tác kiểm soát tàu thuyền hoạt động trên biển, đầm phá khi có thiên tai xảy ra hay khi có tình huống sự cố cần xử lý; chỉ huy công tác bắn pháo hiệu báo bão, áp thấp nhiệt đới, cảnh báo sóng thần theo quy định…

- Công an tỉnh: tập trung nâng cao năng lực cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở, khu dân cư, khu công nghiệp do tác động của thiên tai…

-Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: tăng cường kiểm tra, rà soát, triển khai phương án bảo đảm an toàn đê điều, đập, hồ chứa nước, vận hành an toàn, hiệu quả hồ chứa thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai, kè chống sạt lở bờ sông, bờ biển, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương chuyển đổi mùa vụ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp để chủ động thích ứng, giảm thiệt hại do thiên tai, gắn xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai với xây dựng nông thôn mới bền vững. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp, khắc phục sự cố đê điều, công trình phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ; chỉ đạo xây dựng, triển khai phương án bảo vệ trọng điểm đê kè, hồ đập.

- Sở Công Thương: chỉ đạo dự trữ hàng hóa thiết yếu, nhất là tại khu vực thường xuyên xảy ra chia cắt khi mưa lũ lớn, vùng sâu, vùng xa; thực hiện tốt việc dự phòng tại chỗ, bình ổn giá khi thiên tai xảy ra.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: thường xuyên kiểm tra, thanh tra hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng và các hoạt động quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn của các chủ công trình hồ, đập thủy điện - thủy lợi trên địa bàn, bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời đúng quy định.

- Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi sát tình hình khí tượng thủy văn, bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh theo đúng quy định tại Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ để các cấp, các ngành và nhân dân biết chủ động ứng phó.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế: tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai theo quy định của Luật phòng, chống thiên tai; kiểm tra, rà soát phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn theo phương châm “năm tại chỗ”, nhất là phương án bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập; tổ chức diễn tập theo phương án được phê duyệt. Chỉ đạo lồng ghép nội dung phòng chống, thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án của địa phương. Quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm tình trạng khai thác, tập kết cát sỏi trái phép, lấn chiếm, sử dụng trái phép đất ven sông, ven biển gây cản trở thoát lũ, ảnh hưởng đến an toàn đê điều....

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.727.467
Truy cập hiện tại 4.429