Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 13/06/2022

Ngày 05/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội thi nhằm phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh về cải cách hành chính (CCHC); phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền đến Nhân dân trong tỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC để người dân biết và giám sát việc thực hiện của cơ quan, cán bộ, công chức Nhà nước.

Đồng thời, khuyến khích các đơn vị, cá nhân nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, giải pháp cải tiến quy trình CCHC, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tiếp cận tìm hiểu, nâng cao hiểu biết về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan đơn vị địa phương. 

Ảnh minh hoạ

Nội dung Hội thi gồm có 02 phần:

Phần 1 (phần thi bắt buộc): Thi trắc nghiệm trên Internet theo Bộ câu hỏi của Ban Tổ chức về tìm hiểu chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC, các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến công tác CCHC;

Phần 2 (phần thi khuyến khích): Thi đề xuất giải pháp mới, sáng kiến về cải cách hành chính.

- Yêu cầu mô hình, giải pháp, sáng kiến được đề xuất dự thi phải có tính mới, thiết thực, thể hiện sự sáng tạo, tìm tòi, nghiên cứu của cá nhân, không trùng lắp ý tưởng đối với các mô hình, sáng kiến, giải pháp đã áp dụng trong tỉnh tính đến ngày 31/12/2021; có thể nhân rộng triển khai áp dụng trong thực tiễn quản lý, giải quyết công việc, có khả năng tạo đột phá cho công tác CCHC của tỉnh, cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Các sáng kiến dự thi tập trung vào một số chủ đề chính sau đây:

+ Mô hình, sáng kiến giúp cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp tại tỉnh; cải thiện các Chỉ số đánh giá đối với tỉnh: Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI);

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

+ Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước;cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền số.

+ Giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp và giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

+ Giải pháp chuyển đổi số trong công tác cải cách hành chính.

+ Những giải pháp, mô hình, sáng kiến góp phần đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước trong bối cảnh bị tác động của dịch COVID-19.

Đối tượng tham gia Hội thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thí sinh dự thi trả lời các câu hỏi trực tuyến trên Internet tại địa chỉ: Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế (http://https://snv.thuathienhue.gov.vn/). Theo đó, bài thi trắc nghiệm (10 câu hỏi), dự đoán tổng số người trả lời đúng phần trắc nghiệm được chấm và công bố kết quả hàng tuần. Bài thi đề xuất giải pháp mới, sáng kiến về CCHC được chấm và công bố kết quả cuối kỳ thi.

Hội thi diễn ra trong 04 tuần, dự kiến bắt đầu từ ngày 01/8/2022, kết thúc vào ngày 28/8/2022.

Cơ cấu giải thưởng như sau: Giải thưởng tuần (phần thi trắc nghiệm): Mỗi tuần có 03 giải thưởng, trong đó 01 giải Nhất, trị giá 2.000.000 đồng; 01 giải Nhì, trị giá 1.500.000 đồng; 01 giải Ba, trị giá 1.000.000 đồng. Giải thưởng sáng kiến gồm có 09 giải thưởng: 01 giải nhất: trị giá 2.000.000 đồng; 02 giải nhì: trị giá 1.500.000 đồng/giải; 03 giải ba: trị giá 1.000.000 đồng/giải; 03 giải khuyến khích: trị giá 500.000 đồng/giải. Giải thưởng tập thể: gồm 05 giải thưởng, mỗi giải 1.000.000 đồng.

Tổ chức, cá nhân đạt Giải thưởng được nhận Giấy khen và tiền thưởng của Ban Tổ chức Hội thi. Ban Tổ chức trao giải thưởng tuần (phần thi trắc nghiệm) cho các cá nhân theo từng đợt thi và các giải thưởng sáng kiến, giải thưởng tập thể được trao tại lễ tổng kết, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 9/2022. 

Nhật Trinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.500.034
Truy cập hiện tại 5.227