Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Ngày cập nhật 13/05/2021

Thực hiện Công điện khẩn số 04/CĐ-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai các giải pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 và Thông báo số 198/TB-UBND ngày 08/5/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ngày 08/5/2021. Ngày 11/5/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ra Thông báo số 658/TB-SKHCN về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

Theo đó, tại Thông báo, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện các nội dung sau:

1. Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vào địa phương rất cao. Do vậy, yêu cầu các trưởng đơn vị, phòng trực thuộc Sở quán triệt đến cán bộ, công chức, người lao động trực thuộc đơn vị khởi động tinh thần chống dịch với mức độ cao nhất, tuyệt đối không được lơ là trong phòng dịch; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; các trưởng đơn vị, phòng trực thuộc Sở chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về công tác phòng, chống dịch tại phòng, đơn vị.

2. Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện “Nguyên tắc 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”; đặc biệt bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng; tuyên truyền cho người thân và cộng đồng thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K.

3. Các đơn vị, phòng trực thuộc Sở bố trí lực lượng trực ban nghiêm túc, sẵn sàng ứng phó kịp thời xử lý tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.

4. Các trường hợp cách ly tại nhà do đi ngoại tỉnh (Đà Nẵng, Quảng Nam) sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại nhà, đồng thời đảm bảo tiến độ công việc.

5. Đối với các hội nghị, hội thảo cần thiết phải tổ chức, đảm bảo số lượng không quá 50 người; đồng thời, phải đảm bảo áp dụng các biện pháp an toàn phòng dịch, áp dụng từ ngày 07/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

6. Yêu cầu toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết. Không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiếu 01m khi tiếp xúc.

7. Các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng kế hoạch làm việc trực tuyến, xây dựng phương thức họp trực tuyến, đảm bảo hạ tầng họp trực tuyến (hướng dẫn họp trực tuyến tại Phụ lục đính kèm).

8. Các phòng làm việc hạn chế sử dụng điều hòa, mở cửa thông thoáng, thực hiện quét QR-code khi đến cơ quan theo quy định.

Yêu cầu các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc thực hiện, Văn phòng Sở theo dõi, giám sát các đơn vị thực hiện Thông báo này, kịp thời báo cáo Ban Giám đốc Sở các phát sinh, khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo, xử lý./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.846.125
Truy cập hiện tại 221