Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chương trình công tác tháng 4 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày cập nhật 13/05/2021

Căn cứ Chương trình công tác của UBND tỉnh và yêu cầu nhiệm vụ của ngành khoa học và công nghệ (KH&CN); ngày 05/4/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Chương trình số 477/CTr-SKHCN về Chương trình công tác tháng 4 năm 2021 với các nội dung cụ thể.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.833.978
Truy cập hiện tại 1.104