Tìm kiếm tin tức
Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban định kỳ tháng 03 (ngày 01 tháng 03 năm 2021)
Ngày cập nhật 04/03/2021

Ngày 01 tháng 03 năm 2021, tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), ông Hồ Thắng, Giám đốc Sở đã chủ trì giao ban định kỳ của Sở KH&CN. Tham dự họp có Trưởng, phó các phòng, chi cục, các đơn vị sự nghiệp; Các trưởng phòng thuộc Chi cục, các đơn vị sự nghiệp, chuyên viên thuộc Khối Văn phòng Sở, Giám đốc Sở kết luận các nội dung chính.

Chi tiết xem file đính kèm: 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.047.001
Truy cập hiện tại 2.262