Tìm kiếm tin tức
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban định kỳ tháng 02 (ngày 01 tháng 02 năm 2021)
Ngày cập nhật 05/02/2021

Ngày 01/02/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông báo số 174/SKHCN-VP kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban định kỳ tháng 02 với những nội dung chính.

Chi tiết xem file đính kèm: 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.979.976
Truy cập hiện tại 92