Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công văn phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường PBGDPL dịp tết Tân Sửu 2021
Ngày cập nhật 13/05/2021

Ngày 02/02/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1065/UBND-TĐKT về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường PBGDPL dịp tết Tân Sửu 2021.

 Nhằm triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, trên cơ sở các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 và các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL)  trong dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân, UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện các công việc. Cụ thể như sau:

1.Tổ chức phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV 

2.Tăng cường PBGDPL trong một số lĩnh vực 

3.Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật nhân dịp Tết Tân Sửu 2021

Chi tiết xem file đính kèm: 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.846.125
Truy cập hiện tại 1.762