Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020
Ngày cập nhật 13/05/2021

Ngày 27/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 30-KH/UBND tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020”. Hội nghị tổng kết được tổ chức dự kiến vào tháng 02/2021.

Mục đích của kế hoạch là tổng kết kết quả thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020, qua đó nêu bật những thành tích, kết quả đã đạt được, đồng thời ghi nhận những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp triển khai cho giai đoạn 2021-2025. Thảo luận các giải pháp thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020.

Chi tiết xem file đính kèm.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.846.125
Truy cập hiện tại 1.790