Tìm kiếm tin tức
Kết luận thanh tra việc tuân thủ pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ, quản lý và sử dụng phương tiện đo nhóm 2 trong y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 22/12/2020

Ngày 15 tháng 12 năm 2020, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kết luận thanh tra việc tuân thủ pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ,  quản lý và sử dụng phương tiện đo nhóm 2 trong y tế  trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập tin đính kèm:
Duy Hinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.119.767
Truy cập hiện tại 1.835