Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra khoa học và công nghệ năm 2021
Ngày cập nhật 13/05/2021

Ngày 10 tháng 12 năm 2020, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra khoa học và công nghệ năm 2021. Nhằm nâng cao việc chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực chuyên ngành khoa học và công nghệ, góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (TĐC) sản phẩm hàng hóa; về sử dụng phương tiện đo nhóm 2 (PTĐ N2) trong định lượng hàng hóa, trong y tế; về bảo đảm an toàn bức xạ (ATBX) trong sử dụng thiết bị bức xạ (thiết bị X-quang, các thiết bị bức xạ khác, nguồn phóng xạ sử dụng trong y tế và công nghiệp); về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ (ANNPX); về thực hiện quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KHCN); Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của kiểm tra hành chính trong thực hiện chức năng nhiệm vụ; kiểm tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng của ít nhất một (01) đơn vị thuộc Sở.

Tập tin đính kèm:
Duy Hinh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.846.125
Truy cập hiện tại 1.838