Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo Kết luận của Giám đốc Hồ Thắng tại cuộc họp xem xét của lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
Ngày cập nhật 13/05/2021

Ngày 03 tháng 9 năm 2020, tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ, ông Hồ Thắng, Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp xem xét của lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 4.454.923
Truy cập hiện tại 5.162