Tìm kiếm tin tức
Thông báo Kết luận của Phó Giám đốc phụ trách Hồ Thắng tại cuộc họp giao ban định kỳ tháng 7 (ngày 01 tháng 7 năm 2020)
Ngày cập nhật 04/07/2020

Ngày 01 tháng 7 năm 2020, tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN), đồng chí Hồ Thắng, Phó Giám đốc phụ trách Sở đã chủ trì giao ban định kỳ của Sở KH&CN. Tham dự họp có Ban Giám đốc Sở, Trưởng, phó các phòng, chi cục, các đơn vị sự nghiệp; các trưởng phòng Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ KH&CN, Bảo tàng Thiên nhiên DHMT. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự, Phó Giám đốc phụ trách Sở kết luận các nội dung chính.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.616.501
Truy cập hiện tại 4.522