Tìm kiếm tin tức
Chương trình công tác tháng 6 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày cập nhật 04/06/2020

Căn cứ Chương trình công tác của UBND tỉnh và yêu cầu nhiệm vụ của ngành khoa học và công nghệ; Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Chương trình công tác tháng 6 năm 2020 với các nội dung chính.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.615.513
Truy cập hiện tại 3.859