Tìm kiếm tin tức
Kết luận của Phó Giám đốc phụ trách Hồ Thắng tại cuộc họp giao ban định kỳ tháng 6
Ngày cập nhật 04/06/2020

Ngày 01 tháng 6 năm 2020, tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ, ông Hồ Thắng, Phó Giám đốc phụ trách Sở đã chủ trì giao ban định kỳ của Sở Khoa học và Công nghệ. Tham dự họp có Ban Giám đốc Sở, trưởng, phó các phòng, chi cục, các đơn vị sự nghiệp; các trưởng phòng Trung tâm Thông tin và ƯDTB KH&CN, Bảo tàng Thiên nhiên DHMT. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự, Phó Giám đốc phụ trách Sở kết luận các nội dung chính 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.615.500
Truy cập hiện tại 3.855