Tìm kiếm tin tức
Kết luận của Phó Giám đốc phụ trách Hồ Thắng tại cuộc họp giao ban định kỳ ngày 25 tháng 5 năm 2020
Ngày cập nhật 01/06/2020

Ngày 25 tháng 5 năm 2020, tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ, ông Hồ Thắng, Phó Giám đốc phụ trách Sở đã chủ trì giao ban định kỳ của Sở KH&CN. Tham dự có Ban Giám đốc, trưởng các phòng, chi cục và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của Ban Giám đốc và các đơn vị tham dự, Phó Giám đốc phụ trách kết luận các nội dung chính.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.615.291
Truy cập hiện tại 3.786