Tìm kiếm tin tức
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi họp nghe báo cáo đề xuất đề tài phát triển nguồn gen giống sen Huế
Ngày cập nhật 20/05/2020

Ngày 08 tháng 5 năm 2020, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi họp nghe báo cáo về việc đề xuất đăng ký đề tài phát triển nguồn gen giống sen Huế và bàn giải pháp tổng thể phát triển sen Huế. Tham dự buổi họp có Phó Giám đốc: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đại diện lãnh đạo: Trường Đại học Khoa học Huế, Trường Đại học Nông lâm Huế, Hội Nông dân tỉnh, Công ty TNHH MTV Hữu cơ Huế Việt.

Sau khi nghe Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Khoa học Huế,  Trường Đại học Nông lâm Huế báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, ngày 19 tháng 5 năm 2020, UBND tỉnh đã có Thông báo số 173/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi họp nghe báo cáo đề xuất đề tài phát triển nguồn gen giống sen Huế.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.616.333
Truy cập hiện tại 4.463