Tìm kiếm tin tức
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt ngành khoa học và công nghệ
Ngày cập nhật 13/05/2020

Ngày 23 tháng 4 năm 2020, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với cán bộ chủ chốt ngành hhoa học và công nghệ. Tham dự buổi họp có đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Giám đốc và Trưởng các Phòng, đơn vị của Sở Khoa học và Công nghệ.

Sau khi nghe Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trong quý I/2020, đề xuất một số giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, ngày 08  tháng 5 năm 2020, UBND tỉnh đã có Thông báo kết luận số 165/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi làm việc.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.615.539
Truy cập hiện tại 3.867