Tìm kiếm tin tức
Kết luận của Phó Giám đốc Sở Hồ Thắng tại cuộc họp giao ban định kỳ ngày 10 tháng 02 năm 2020
Ngày cập nhật 13/02/2020

Ngày 10 tháng 02 năm 2020, tại Phòng họp Sở, Phó Giám đốc Sở Hồ Thắng đã chủ trì buổi giao ban định kỳ của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Tham dự họp có Ban Giám đốc Sở, Trưởng các phòng, Chi cục, các đơn vị sự nghiệp. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự, Phó Giám đốc Sở kết luận các nội dung chính.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.465.569
Truy cập hiện tại 168