Tìm kiếm tin tức
Kết luận của Phó Giám đốc phụ trách Sở Trần Quốc Thắng tại cuộc họp giao ban định kỳ ngày 23 tháng 9 năm 2019
Ngày cập nhật 18/12/2019

Ngày 23 tháng 9 năm 2019, tại Phòng họp Sở, Phó Giám đốc phụ trách Sở Trần Quốc Thắng đã chủ trì buổi giao ban định kỳ của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Tham dự họp có Phó Giám đốc phụ trách Sở, Trưởng các phòng, chi cục. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự, Phó Giám đốc phụ trách Sở kết luận các nội dung chính 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.474.451
Truy cập hiện tại 4.063