Tìm kiếm tin tức
Kết luận của Phó Giám đốc Sở Trần Thị Thùy Yên tại cuộc họp giao ban định kỳ ngày 29 tháng 7 năm 2019
Ngày cập nhật 18/12/2019

Ngày 29 tháng 7 năm 2019, tại Phòng họp Sở, Phó Giám đốc Sở Trần Thị Thùy Yên đã chủ trì buổi giao ban định kỳ của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Tham dự họp có đại diện các phòng, Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự, Phó Giám đốc Sở kết luận các nội dung chính sau

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.119.767
Truy cập hiện tại 1.087