Tìm kiếm tin tức
Kết luận của Phó Giám đốc Phụ trách Sở Trần Quốc Thắng tại cuộc họp giao ban định kỳ ngày 20 tháng 5 năm 2019
Ngày cập nhật 18/12/2019

Ngày 20 tháng 5 năm 2019, ông Trần Quốc Thắng, Phó Giám đốc phụ trách Sở đã chủ trì giao ban định kỳ của Sở KH&CN. Tham dự có Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo các phòng, các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Sở, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Văn phòng sở về hoạt động của Sở trong 02 tuần từ ngày 22/04/2019 đến ngày 04/05/2019 và Kế hoạch các nhiệm vụ trọng tâm 02 tuần tiếp theo, nghe các ý kiến thảo luận của Ban giám đốc và các đơn vị tham dự, Phó Giám đốc phụ trách Sở kết luận và đề nghị

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.119.767
Truy cập hiện tại 1.819