Tìm kiếm tin tức
Kết luận của Phó Giám đốc phụ trách Sở Trần Quốc Thắng tại cuộc họp giao ban định kỳ ngày 09 tháng 9 năm 2019
Ngày cập nhật 18/12/2019

Ngày 09 tháng 9 năm 2019, tại Phòng họp Sở, Phó Giám đốc phụ trách Sở Trần Quốc Thắng đã chủ trì buổi giao ban định kỳ của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Tham dự họp có Ban Giám đốc, Trưởng các phòng, chi cục, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự, Phó Giám đốc phụ trách Sở kết luận các nội dung chính

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 3.119.767
Truy cập hiện tại 1.065