Tìm kiếm tin tức
Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban định kỳ ngày 20 tháng 11 năm 2017
Ngày cập nhật 27/11/2017

Ngày 20 tháng 11 năm 2017, tại Phòng họp Sở, ông Trần Ngọc Nam, Giám đốc Sở đã chủ trì buổi giao ban định kỳ của Sở Khoa học và Công nghệ. Tham dự họp có Ban Giám đốc, đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự, Giám đốc Sở kết luận các nội dung chính.

Chi tiết xem file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.615.960
Truy cập hiện tại 4.201