Tìm kiếm tin tức
Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban định kỳ ngày 23 tháng 10 năm 2017
Ngày cập nhật 25/10/2017

Ngày 23 tháng 10 năm 2017, tại Phòng họp Sở, Giám đốc Sở Trần Ngọc Nam đã chủ trì buổi giao ban định kỳ của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Tham dự họp có Ban Giám đốc, đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự, Giám đốc Sở kết luận các nội dung chính.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.616.449
Truy cập hiện tại 4.502