Tìm kiếm tin tức
Kết luận của Phó Giám đốc Sở Trần Quốc Thắng tại cuộc họp giao ban định kỳ ngày 03 tháng 7 năm 2017
Ngày cập nhật 06/07/2017

Ngày 03 tháng 7 năm 2017, tại Phòng họp Sở, Phó Giám đốc Sở Trần Quốc Thắng đã chủ trì buổi giao ban định kỳ của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Tham dự họp có Ban Giám đốc, đại diện các phòng, đơn vị thuộc Sở. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của Ban Giám đốc, đại diện các phòng, đơn vị dự họp, Phó Giám đốc Sở Trần Quốc Thắng kết luận các nội dung chính.

Chi tiết xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 2.616.508
Truy cập hiện tại 4.523